14.12.2017
Vánoční provozní doba
PF SMERO 2018
vánoční provozní doba
14.08.2017
Elektronická evidence náhradního plnění
Od 1. 10. 2017 by měla začít fungovat elektronická evidence daňových dokladů, které obsahují náhradní plnění. Pokud do té doby bude ze strany ministerstva vše připraveno, zapojíme se do této evidence a podle požadavků zákona doplníme údaje i zpětně za celý rok 2017.
Vzhledem k jednoduchosti procesu neočekáváme žádné problémy, které by tato změna měla přinést. Na zapojení se do elektronické evidence jsme plně připraveni, také i díky tomu, že po celou dobu, kdy naše společnost poskytuje náhradní plnění, jsme si vždy vedli sami řádnou a podrobnou evidenci, a kladli jsme velký důraz na smluvní rezervace slíbeného náhradního plnění. Pečlivě jsme hlídali, abychom nepřekročili náš limit náhradního plnění. Tato novinka je tedy pro nás pouze jiný způsob fungování.
Budete-li mít přesto nějaké pochybnosti, neváhejte kontaktovat naše obchodní zástupce a tuto situaci s nimi proberte. Sami doporučujeme uzavřít smlouvu o poskytování náhradního plnění, kde uvádíme přesný objem náhradního plnění, který garantujeme.

Níže uvádíme bližší informace o změně převzaté z webu AZZP ČR:

Zveřejněním ve Sbírce zákonů vstoupila v platnost novela zákona o zaměstnanosti č. 206/2017 Sb., která zavádí v § 81 elektronickou evidenci NP.
Tato novela připravovaná již v roce 2016 vstoupila do legislativního procesu s výrazným zpožděním, schválena byla 8. 6. 2017, body, týkající se elektronické evidence NP nabydou účinnost 1. 10. 2017.
Přechodná ustanovení zákona 206/2017 Sb. obsahují tyto body:
6. Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné uvedení v § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinni do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vložit do evidence údaje podle § 84 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to za období příslušného kalendářního roku do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Plnění povinného podílu za rok předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Zdroj: AZZP ČR, www.azzp.cz

Výňatek ze zákona z 8. 6. 2017, kterým se mění zákon o zaměstnanosti:
§ 84

(1) Ministerstvo vede v elektronické podobě evidenci plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením způsobem uvedeným v § 81 odst. 2 písm. b) (dále jen evidence). Správcem této evidence je ministerstvo.

(2) Evidence obsahuje tyto údaje:
a)
identifikační údaje [§ 5 písm. a)] zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné uvedených v § 81 odst. 2 písm. b) (dále jen dodavatel) a zaměstnavatele uvedeného v § 81 odst. 1 (dále jen odběratel),

b)
cenu výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek bez daně z přidané hodnoty započitatelnou do plnění povinného podílu způsobem uvedeným v § 81 odst. 2 písm. b),
c)
datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek,

d)
číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo realizovaná zakázka,
e)
datum zaplacení odebraných výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek započitatelných do plnění povinného podílu způsobem uvedeným v § 81 odst. 2 písm. b),
f)
čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.
(3) Údaje podle odstavce 2 do evidence vkládá a za jejich správnost odpovídá dodavatel výrobků, služeb nebo zakázek.
(4) Údaj o výši limitu a o průběžném stavu jeho plnění je veřejně přístupný. Údaje podle odstavce 2 včetně osobních údajů ministerstvo v evidenci uchovává po dobu 6 let od jejich vložení.
28.02.2017
Vitální start do jara
Počasí posledních pár dní nám dává jasně najevo, že jaro už se blíží. Hltáte každý sluncem nabitý den a užíváte si pobytu venku? My ano!

Než uvítáme astronomické jaro, které letos připadá na 20. března, měli bychom myslet na své zdraví a jít mu naproti. V dárkovém speciálu Březen na vás např. čeká dárkový balíček VITALITA od Dr. Popova.
Všechny dárky z dárkového speciálu Březen si můžete prohlédnout ZDE.
Balíček VITALITA Dr. Popova
Balíček VITALITA obsahuje tyto doplňky stravy:

- Psyllium je vláknina, která napomáhá snadnému a správnému vyprazdňování. Odsouvá z trávicího traktu škodlivé zplodiny.

- univerzální čistící čaj patří mezi nejoblíbenější bylinné čaje Dr. Popova. Obsahuje kopřivu, lípu a macešku pro pročištění krve. Lípa se navíc vyznačuje antioxidačními účinky a kopřiva podporuje správnou činnost ledvin.

- Aloe Vera gel je šťáva lisovaná zastudena z čerstvých listů Aloe Vera. Má výborné čistící a detoxikační účinky na organizmus, vyznačuje se antioxidačními vlastnostmi. Podporuje správnou funkci střev a zdravé trávení.

- orientální Mumio napomáhá přirozené imunitě, udržuje správný metabolismus sacharidů a lipidů. Udržuje zdravé klouby i kosti a sportovci ho nazývají elixírem rekordů. Mumio je hnědočerná pryskyřice, tajemná látka, která se v orientální medicíně užívá více než 3 000 let a kdysi byla ceněna jako zlato.
Tento balíček můžete používat kdykoliv během roku, nejvhodnější je ale jaro a podzim. Užívání balíčku má svůj harmonogram na 8 týdnů. Podrobnosti si můžete přečíst přímo na stránkách výrobce ZDE.
Zdroj: Dárkový balíček VITALITA Dr. Popova [online]. [cit. 2017-02-28]. Dostupné z: http://www.drpopov.cz/regeneracni-kura-vitalita-dr-popova-PID342.html
31.01.2017
Coffee to Home

Dnešní článek věnujeme výběrové kávě a službě Coffee to Home, která na vás čeká jako jeden z dárků v dárkovém speciálu Únor, který si můžete prohlédnout ZDE.

Spojení chutí jako jsou maliny, borůvky a mléčná čokoláda se středním tělem, nízkou aciditou a aroma bezinky? Zrna označovaná jako tzv. výběrová káva chutnají a voní přesně takto božsky. Káva je druhou nejobchodovanější komoditou světa za ropou a není tomu tak náhodou. Téměř každý dospělý člověk ze západní kultury nedá na kávu dopustit. Bez ní to ráno prostě není ono. Méně vyspělé země jsou naopak často ty, které kávu pěstují. Pro tyto země je káva alespoň malou výpomocí v kvalitě života místních obyvatel. Ať už si tuto pochoutku kupujete kvůli kofeinu, na chuť nebo u ní rádi trávíte příjemný čas s přáteli, chladným káva nenechává téměř nikoho.

Je velký rozdíl mezi výběrovou kávou a komoditní kávou. Výběrová je označována ta, která prochází četnými kontrolami kvality a na bodové škále dostává alespoň 80 bodů ze 100. Výběrovou se nazývá podle toho, že je každé zrnko ručně sbíráno z keřů ve chvíli úplné zralosti. Každý plod totiž zraje na větvičce v jiný čas a můžeme tak v jednu chvíli vidět úplně zelené plody, stejně jako ty zralé a přezrálé. Na rozdíl od výběrové kávy je komoditní káva sbírána stroji podobnými kombajnům a logicky se tak nehledí na její zralost. Jde jen o co největší množství, které se potom přepraží, aby se zakryly všechny nedostatky a káva chutnala vždy stejně. Tento rozdílný přístup ke kvalitě výběru zrn a zpracovávání kávy se potom projevuje ve všech stádiích postupu zrníčka od keře až do vašeho šálku.
Spoluzakladatel služby Coffee to Home, Ondřej Macků, nám svými slovy tento rozdíl popsal: "Všichni mně nadávají, že jsem jim výběrovou kávu vůbec představil. Zkusili ji, a už se nemohli vrátit k té komoditní. Ten doušek kávy, po kterém museli zkřivit úsměv a ztuhla jim pusa, už prostě všem přestal chutnat. Já chuti výběrové kávy říkám „kávové nebe“ a myslím si, že to není daleko od reality."

Chodíte rádi do kaváren? Potom se určitě pídíte po tom, jak udělat doma kávu stejně dobrou, jakou ji dostanete v kavárně. Pokud tento problém také řešíte, tak čtěte pozorně dál.

K přípravě výborné kávy nemusíte kupovat kávovary za tisíce korun, můžete ji mít i daleko levněji. Slyšeli jste už někdy o Dripperu nebo French Pressu? Pokud ne, rozhodně jim dejte šanci, za pár korun získáte kávu, do které se zamilujete.

Nejdůležitější je ale používat kvalitní zrnkovou kávu, kterou pomelete těsně před použitím. V opačném případě káva vyčichne už po 15 minutách od pomletí a žádné vakuové balení vám nepomůže. To je jen marketingový trik velkých společností. Kávu byste měli vždy dávkovat v poměru 1:16 (káva:voda) a zalévat převařenou vodou o teplotě okolo 92 °C. Toho dosáhnete tak, že počkáte zhruba 40 vteřin od vypnutí varné konvice. Kávu zalévejte postupně a následně ji nechte v papírovém filtru vykvést. Nikdy ji znovu neohřívejte, už by neměla tu správnou chuť. Po použití přístroj vždy důkladně umyjte, abyste ho zbavili olejů, které káva produkuje při louhování.

Řekli jsme si, jak kávu připravit co nejlepší. Kde ale přijít k těm kvalitním a nejlahodnějším zrnkům kávy? Nejlépe přímo u zdroje - v pražírnách nebo přes službu Coffee to Home!

Za Coffee to Home stojí lidé, kteří milují kávu a chtějí tuto lásku předávat dále. Chtějí naučit ostatní pít kvalitní výběrovou kávu a zkultivovat tak celou českou (a později i světovou) kávovou kulturu. Chceme v lidech vzbudit touhu objevovat jednotlivé chuťové tóny, kterých se v kávě dá nalézat nekonečně mnoho pořád a pořád dokola. Důraz klademe na nejvyšší kvalitu, bez které by se výběrová káva stala pouze klasickou komoditní surovinou, kterou si můžete koupit například v obchodních řetězcích.

Kouzlo kávového předplatného je v tom, že všechny kávy každý měsíc měníme. Spektrum káv je tedy široké a objevovat můžete chutě vznikající od Brazílie přes Keňu až do Indie. Prostě celý svět. Když zákazníkům nějaká káva zachutná více, mohou si jí potom přikoupit libovolné množství. Součástí balení jsou i degustační kartičky nebo popisky káv, abychom našim zákazníkům usnadnili jejich cestu za výběrovou kávou, a udělali z ní hru, na kterou každý měsíc čekají s nezdravě zdravou závislostí.

Kontaktní osoba: Ondřej Macků, e-mail: ondra@coffeetohome.cz. Více také na www.coffeetohome.cz.
Čtete dále o českých pražírnách, se kterými se můžete v rámci kávového předplatného potkat a vyzkoušet jejich kvalitní kávy.

La Boheme Café

Pražírnu založila v roce 2007 uznávaná autorita ve světě kávy a zároveň ředitel pražírny La Boheme Café, američan Charles Fleer. Zaměstnává odborníky, kteří se můžou pochlubit i porotcováním v celosvětové prestižní soutěži Cup of Excellence. Fleer sám je také členem skupiny Specialty Coffee Association of America.

Jako zástupce kávy jmenujme El Salvador Divisadero Pacamara Honey. Tato ovocná káva s příchutí černého rybízu a třtinového cukru se sladkou dochutí a plným tělem je čerstvou novinkou v nabídce La Boheme. Kávu pěstuje farmář Mauricio Salaverria v nadmořské výšce 1500 m. n. m. poblíž městečka Ataco v přímořském státu Střední Ameriky – v Salvadoru. Mauricio pokračuje v dlouhodobé rodinné tradici, využívá k přírodnímu prostřední šetrný zpracovatelský závod, kávové třešně jsou sbírány výhradně ručně a tím je zaručena nejvyšší kvalita produktu.

Mamacoffee

Mamacoffee je považována za nejstarší fair-trade pražírnu ve střední Evropě. Kávu nakupují vždy od drobných farmářů z posledních sklizní a s každým farmářem se osobně znají. V současnosti dokonce jednu farmu sami zakládají. Jejich základním znakem je tzv. fair-trade přístup, který zaručuje spravedlivé výkupní ceny surovin v chudých rozvojových zemích. Díky tomuto přístupu se zvedá životní úroveň místních obyvatel a nedochází tak k novodobému otroctví. Místní děti dostávají kvalitní vzdělání a všichni mají základní lékařskou péči. Mezi nejlepší kávy pražírny mamcoffee zajisté patří i nová intenzivní káva Rwanda Muhondo s nádechem lesního medu, sladkého grepu a bergamotu.

Original Coffee

Tato pražírna vznikla v roce 2012 jako odnož mamacoffee. Vedení společnosti je proslulé individuálním přístupem ke každému druhu kávy. Velmi často má svoje zástupce na evropských festivalech kávy i přímo v pěstitelských rodinách. Udržuje si tak stále přehled o nejnovějších trendech v kávovém průmyslu. Rozhodně doporučujeme jejich kávu Guatemala Cobán se sladkou chutí lískových oříšků a švestek se zázvorovou dochutí.

Coffee Source

Coffee Source byla založena v roce 2003. Proč? Protože majitelům v té době na trhu prostě chyběla kvalitní dobrá káva. Od té doby se leccos změnilo na trhu výběrové kávy a s ním vyrostla i tato pražírna. Kávu si pečlivě vybírají přímo na plantážích od pěstitelů. V Praze ve Francouzské ulici vlastní kavárnu „Coffee House Prague“, kam byste se určitě měli podívat. Kvalita zde totiž vždycky hraje prim a spokojení zákazníci rostou jako houby po dešti. Tato pražírna se může pochlubit produkcí kávy Keňa Kamviu, která vás uchvátí aciditou limetky a zeleného jablka s velmi sladkou dochutí.

Rebelbean

Sympaťáci z Rebelbeanu jsou prostě rebelové. Tato pražírna chce vystoupit z davu a dělá věci po svém. Mezi vytříbené kousky řadíme určitě i kávu Honduras Altos De Erapuca, která má tóny pekanových ořechů, javorového sirupu a grepu.

Gill´s Coffee

Brněnská pražírna Gill´s Coffee byla pojmenována podle svého zakladatele Miloše Gilánika. Mají velice osobitý přístup, kdy kávu praží až ve chvíli, kdy si ji zákazník objedná. Díky tomu dorazí ke spotřebiteli vždy 100% čerstvá. Jejich chloubou je potom například káva Etiopie Sidamo s lehkým vyváženým tělem vhodným pro letní měsíce a s chutí ostružin, meruněk, nugátu a limetek.

Dos Mundos

„Dva světy“, to v překladu znamená název pražírny Dos Mundos. Co tím chtějí naznačit můžete zkusit hádat do komentářů. Nabídku pražírna často obměňuje a vybírá ty nejlepší sklizně. Jako zástupce z jejich pražírny zmiňme kávu Keňa Kiamabara Nyeri s chutí žlutého melounu, aroma papáji, citrusů a černého rybízu a s dochutí lesního medu.

Fair & Bio

Jak už napovídá název, tato pražírna se specializuje na bio kávu a do pracovního procesu zapojují občany se zdravotním postižením, kteří by byli na pracovním trhu jinak znevýhodněni. Vyzkoušejte jejich Kongo Lake Kivu s aciditou divokých višní a černého rybízu s nádechem sladké skořice.
Služba předplatného Coffee to Home na vás čeká jako jeden z dárků v dárkovém speciálu Únor, který si můžete prohlédnout ZDE.
24.11.2016
Protažení v kanceláři raz dva!
Zvyšte svou koncentraci a protáhněte tělo, které je při sedavém zaměstnání velmi zatěžováno. Mrkněte na video a zařaďte sestavu do běžného pracovního dne. Bude vám k tomu stačit maximálně 2 x 5 minut. Nebojte se a pojďte do toho!
29.09.2016
Dýňobraní
Prohlédněte si dárky na ŘÍJEN

Dýně neboli tykev obsahuje z 95 % vodu. Proto je výborná pro ty, kteří hledají potraviny, které mohou konzumovat a přitom hubnout a být fit. Zbytek dýně tvoří vláknina a minerální látky jako je hořčík, železo, draslík a sodík, ale také alfa a beta karoten. Vzpomínáte si na dýňový kompot ve školní jídelně? Já jsem si pro inspiraci pro vás připravila můj recept na dýňový krém, který je pro mne jedním ze symbolů podzimu.
Dýňový krém

1 dýně – velikost odpovídá počtu konzumentů
1 cibule
vývar nebo kostka bujónu
kari
sůl
pepř
chilli nebo chilli paprička
zakysaná smetana

Nejjednodušší na přípravu je použít dýni Hokkaido – protože se použije včetně slupky. Zapneme troubu na 150°. Dýni pořádně omyjeme, rozkrojíme, zbavíme jádra a nakrájíme na kostky – opakuji i se slupkou. Kostky dýně vložíme do pekáčku na pečicí papír, zakápneme olivovým olejem a posypeme kari. Dýní necháme opéct. Mezitím si připravíme vývar a cibulku na osmahnutí. Cibulku osmahneme na másle a přidáme opečenou dýni. Zalejeme vývarem nebo vodou, do které, až ji přivedeme k varu, hodíme kostku bujónu. Množství vody volíme dle toho, jak hustou polévku chceme mít. Já mám ráda spíše kašovitou, proto vody dávám tak, aby dýně byla pouze ponořená. Po zalití vodou přidávám usušenou chilli papričku, protože mám ráda, když má dýňová polévka grády. Pokud chilli papričku nemáte, nevadí. Stačí po uvaření dochutit chilli kořením a samozřejmě i v průběhu solí a pepřem. Vaříme do úplného změknutí dýně a následně rozmixujeme tyčovým mixérem.
Polévku podáváme se zakysanou smetanou, bez které si ji nedokážu představit. Můžeme také přidat lístky bazalky nebo opražená semínka z dýně. Bon apetit!
Autor: Zuzana Brychtová
Zdroj obrázku: sheknows.com
13.09.2016
Jak sušit ovoce v sušičce
Sušička Gorenje FDK 24 DW
Proč sušit ovoce doma:

- znáte původ ovoce,
- vyhnete se chemickým přísadám,
- usušením zachováte minerály, stopové prvky a vitamíny,
- sušené plody, zbavené vody, mají malý objem, dlouho nepodléhají zkáze a dobře se uchovávají,
- představují bohatý zdroj vlákniny,
- můžete tak zpracovat přebytky ze zahrady i velkého nákupu.

Pokud ještě nemáte vlastní sušičku, můžete ji v září od nás dostat jako dárek za objednávku. Mrkněte ZDE

Co je vhodné k sušení: jablka, meruňky, banány, borůvky, třešně, hrozny, kiwi, nektarinky, hrušky, broskve, ananas, švestky, jahody, pomeranč, citron, grep.

Ovoce na sušení musí být zralé a důkladně omyté. Pokud má nějaké vady na kráse, můžete jej oloupat, nebo z něj vyrobit ovocnou placku, recept přidáme na konec článku. Nakrájejte je na plátky, kolečka, případně hranolky, kostičky nebo i půlky.

Pokud ovoce po rozkrojení hnědne, namočte ho před sušením do okyselené vody nebo do jakékoliv limonády s citronovou příchutí. Zamezíte tím změně barvy při sušení.

Rovnoměrně rozložíme na sušící pláty a snažíme se pracovat co nejrychleji, abychom zachovali co nejvíce živin.

Sušíme při teplotě 50 až 55 °C, při vyšší teplotě by ovoce mohlo ztvrdnout. Dobře usušené ovoce je vláčné, ohebné, pružné a bez vlhkých míst, obsahuje méně než 5 % vody.

Usušené ovoce ukládejte a skladujte ve sklenicích se vzduchotěsným uzávěrem nebo v plátěných sáčcích. Uložte do tmavé, suché místnosti o teplotě do 15 °C a pravidelně kontrolujte.

V sušičce jde samozřejmě sušit i zeleninu, houby a bylinky, které pak můžete např. používat do polévek.
Ovocné placky můžete vyrobit buď z jednoho druhu ovoce nebo kombinací více druhů. Ovoce omyjeme, nakrájíme a rozmixujeme na hladké pyré. Pokud má ovoce zrníčka, můžeme je propasírovat přes sítko. Sušící plát vyložíme pergamenovým papírem, nebo někteří výrobci sušiček mají již na toto vyrobené speciální podložky. Pyré rovnoměrně rozetřeme na výšku cca 0,5 cm a dáme sušit. Sušíme tak, aby byly placky soudružné, ale zároveň pružné, abychom je pak mohli stočit to malých rolád a nakrájet. Můžete si je pak vzít na svačinu nebo na cesty.

Jablečné plátky se švestkami: 1 kg jablek, 0,2 kg švestek, 1 dcl vody. Ovoce omyjeme, nakrájíme a spolu s vodou vložíme do kastrólku. Necháme rozvařit a umixujeme na pyré, které pak sušíme na plátu v sušičce.

Jahodové plátky: budeme potřebovat 0,5 kg zralých jahod a jeden banán. Omyté a nakrájené ovoce umixujeme na pyré a sušíme na plátu v sušičce.
25.08.2016
Jak na výzdobu za 90 vteřin?
Dekorační háčky Powerstrips vám s tím pomohou:

- jsou průhledné, po přilepení skoro neviditelné,
- k připevnění lehkých předmětů jako párty dekorací, papírových ozdob atd.,
- vhodné i na sklo a zrcadla,
- odnímatelné beze stopy díky speciální technologii.

Šup s nimi do košíku


Tip pro šikovné ruce, které nechtějí girlandu kupovat, ale sami si ji vyrobit. Mrkněte na video a inspirujte se.
15.08.2016
Kresli, gumuj, bav se!
Ne každý příběh musí skončit podle prvotních očekávání.

Pojďte vyzkoušet nové gumovací fixy Pilot FriXion Colors a bavte se změnami, které vám umožní.

Fixy jsou naplněny termosenzitivním inkoustem, který jde vygumovat. Každý fix je vybaven gumou, která se nedrolí a netvoří žmolky. Pokud chcete něco přepsat, stačí touto gumou třít papír, dokud požadované nezmizí. Inkoust reaguje na změnu teploty a při zahřátí nad 60 °C zmizí.

Mazat a přepisovat můžete tolikrát, kolikrát budete chtít.

Šup s nimi do košíku
26.07.2016
Propisky s vaší firemní tváří
Využijte naši letní akci na laser nebo potisk propisek Pen Master vaším logem.
Pro více informací kontaktujte svého obchodního zástupce nebo pište na marketing@smero.cz.
LASER
Při odběru 300-799 ks propisek je laser za 1 Kč a příprava zdarma. Při odběru 800 ks propisek a více je laser i příprava ZDARMA.
Platí pro 1 logo/1 propiska na položky z tohoto letáku při objednání od 1. 7. do 31. 8. 2016 nebo do vyprodání zásob.

Psaní pomáhá - každou zakoupenou propiskou přispějete 3 haléře na obecně prospěšnou činnost nadačního fondu Gabrielis založeného firmou Adore s.r.o. V případě propisky CELESTE přispějete 5 Kč.

POTISK
Potisk a příprava od 500 do 999 ks za 0,50 Kč/ks, od 1000 ks potisk i příprava ZDARMA.
Platí pro 1 jednobarevné logo/propiska na položky z tohoto letáku při objednání od 1. 7. do 31. 8. 2016 nebo do vyprodání zásob. Při potisku tmavých odstínu propisky je nutné, pro dodržení barvy Pantone, provést podkladový tisk, který odpovídá ceně další barvy z ceníku.

Psaní pomáhá - za každou zakoupenou propisku i z tohoto letáku přispějete 3 haléře na obecně prospěšnou činnost nadačního fondu Gabrielis.
24.06.2016
První pomoc zvládneme na jedničku

Prázdniny a doba dovolených jsou už opravdu na spadnutí. Každoročně je to období odpočinku, ale také zvýšeného výskytu různých nepříjemností a úrazů. Myslete prosím na prevenci a než někam vyrazíte, přečtěte si tento článek s pravidly a tipy na první pomoc.

Co dělat, když jste v situaci, kdy budete poskytovat první pomoc:

- zachovat klid,
- zjistit CO, JAK, KDO, KDE a PROČ,
- přivolat pomoc - ať už z okolí nebo voláním na linku 155 (popř. 112),
- zajistit bezpečnost (eliminovat riziko pro sebe, postiženého i okolí),
- zahájit první pomoc.

Nejčastější situace a jak je řešit:

Popáleniny vznikají nejčastěji ohněm, horkou tekutinou nebo elektrickým proudem. Nejdříve zabráníme dalšímu působení tepla na organismus a dostaneme postiženého do bezpečí. Zahájíme dlouhé a účinné chlazení, nejlépe pod tekoucí vodou. Čím dříve začneme, tím lépe, snížíme tak rozsah poškození a ulevíme od bolesti. Podle závažnosti popáleniny přivoláme záchrannou službu nebo dostaneme postiženého do nejbližšího zdravotnického zařízení.
Většina křečových stavů odezní sama do 2-4 minut. Z okolí postiženého odstraníme nebezpečné předměty a pokud to jde, položíme ho na rovnou podložku. Nemá smysl snažit se jej násilím přidržovat - pravděpodobně ublíží vám i sobě. Nesnažte se jen probrat ani hlasitým mluvením, ani bolestivými podněty. Po odeznění záchvatu zkontrolujte, zda není poraněn a jak na tom je. Pokud se neorientuje, je zraněn nebo se záchvaty opakují, volejte záchrannou službu.
Ať už se jedná o otravu alkoholem, léky, drogami, požitím náhodných látek v domácnosti, houbami nebo úštknutí jedovatými živočichy, provádíme první pomoc standardně stejným postupem. Zajistíme základní životní funkce. Pokud je postižený při vědomí, pobídneme jej k vyprázdnění žaludku - nejvhodnější je vyvolání zvracení. Výjimkou ale je, pokud postižený požil kyselinu, louh, pěnivé saponáty apod. Vyvolání zvracení se nedoporučuje. Snažíme se zjistit co nejvíce informací o otravě a voláme záchrannou službu, případně toxikologické informační středisko, které poskytne více informací, jak postiženému pomoci do příjezdu záchranných složek - tel. číslo je 224 919 293.
Úžeh a úpal jsou v letním období velmi časté. Mezi příznaky patří: bolest hlavy, ospalost, slabost, závratě, horká, suchá a červená kůže, horečka, zrychlený tep. Postiženého je potřeba přesunout do chladné místnosti nebo alespoň do stínu. Zbavíme jej přebytečného oděvu a snažíme se jej zchladit. Nejlépe opakovaným zvlhčováním kůže. Až se stav ustálí, vezmeme jej do nejbližšího zdravotnického zařízení.
K závažným úrazům očí, které vyžadují rychlou pomoc patří zejména poleptání a popálení. V obou případech pomůže okamžité a dostatečně dlouhé vyplachování oka čistou vodou. Po důkladném vypláchnutí dopravíme postiženého k očnímu lékaři. Dále se můžeme setkat s cizím tělískem v oku, které můžeme odstranit cípkem navlhčeného sterilního obvazu. Pokud je tělísko moc hluboko, necháme jeho vytažení na očního lékaře.
U prudkého krvácení (otevřená zlomenina, poraněná céva) je potřeba jej co nejrychleji zastavit jakýmkoliv způsobem. Máme k dispozici svoje ruce (měli bychom použít gumové rukavice nebo alespoň sáček), kterými poraněné místo tlakem stlačíme. Pak použijeme tlakový obvaz, který překryjeme přes ránu a pořádně utáhneme, případně zaškrcovadlo. Zaškrcovadlo umisťujeme nad ránu směrem k srdci. Cílem je zastavit krvácení. Postiženého kontrolujeme a voláme záchrannou službu.
Lidé také v tomto období více cestují a může se stát, že budete svědky autonehody. Ze zákona máte povinnost poskytnout první pomoc dle svých možností a hlavně volat záchrannou službu, popř. policii. Důležité je označení místa nehody v dostatečné vzdálenosti a eliminování dalších rizik pro postižené i zachránce. Podle vyhodnocení situace konáme dále. Pokud jsou postižení v bezvědomí nebo v ohrožení života, vyprostíme je z vozu. Pokud není postižený v bezvědomí nebo bezprostředním ohrožení života, necháme jeho vyproštění na odborníky. Zajistíme základní životní funkce. Postižené stále sledujeme, nepodáváme žádné tekutiny, zajistíme klid, ustálení tělesné teploty a vyčkáme příjezdu záchranné služby.
Pokud je někdo v bezvědomí, snažíme se s ním navázat kontakt (bolestivý podnět, oslovení), pak jej šetrně otočíme na záda, zkontrolujeme a vyčistíme dutinu ústní. Zkontrolujeme dýchání a krevní oběh. Pokud jsou tyto funkce zajištěny, uložíme postiženého do stabilizované polohy a vyčkáme příjezdu záchranných složek. Pokud došlo k zástavě dechu nebo krevního oběhu, je potřeba okamžitě konat, protože už do 5 minut dochází k nevratným změnám v mozku postiženého. Zahájíme dýchání z úst do úst a nepřímou srdeční masáž.

Problematika první pomoci je velmi obsáhlá, pokud někoho zajímají přesné postupy a podrobnosti, mrkněte na Standardy první pomoci od Českého červeného kříže ZDE.
Důležitá tel. čísla:

112 - Integrovaný záchranný systém
155 - Rychlá záchranná služba
150 - Hasiči
158 - Policie
156 - Městská policie
14.06.2016
Léčivá Aloe Vera

Na světě roste kolem 250 druhů rodu Aloe a většina z nich pochází z Afriky. Vzrůstem může být rostlina velká několik centimetrů až dva metry.

Krev bohů, tak ji nazývali staří Egypťané pro své nesporné léčivé účinky. Rostlina nesmrtelnosti, takto ji titulovaly egyptské královny pro své zkrášlující účinky a používání při balzamování. Kryštof Kolumbus ji přezdíval zázračnou rostlinou a nedal na ni dopustit.

Je to nenáročná sukulentní rostlina, kterou můžete pěstovat i doma a mít ji tzv. k ruce, když se v kuchyni říznete nožem nebo když se spálíte na slunci.

Aloe Vera je opravdu všestranná a využívá se nejen v přírodní kosmetice, ale i v potravinářství, medicíně a domácím lékařství.

Nejčastěji se zpracovává polotekutý gel z listů rostliny, který se může konzumovat v čisté podobě nebo přidávat do nápojů, potravin i kosmetiky.

Obsahuje:

- vitamíny C, E, A, B12,
- aminokyseliny,
- minerální látky,
- enzymy na podporu trávení,
- silně protizánětlivé a antibakteriální látky atd.

Použití:

- hojení ran a popálenin (i od slunce),
- překyselení žaludku,
- proti paradentóze,
- ekzémy, akné a opary,
- hydratační, detoxikační a omlazující účinky,
- vhodná při boji s celulitidou, atd.
Aloe Vera najdete v našem červnovém dárkovém speciálu v podobě SOS spreje obohaceného o další léčivé bylinky - k prohlédnutí ZDE.

strana 1 > 2 . 3 . 4