24.06.2016
První pomoc zvládneme na jedničku

Prázdniny a doba dovolených jsou už opravdu na spadnutí. Každoročně je to období odpočinku, ale také zvýšeného výskytu různých nepříjemností a úrazů. Myslete prosím na prevenci a než někam vyrazíte, přečtěte si tento článek s pravidly a tipy na první pomoc.

Co dělat, když jste v situaci, kdy budete poskytovat první pomoc:

- zachovat klid,
- zjistit CO, JAK, KDO, KDE a PROČ,
- přivolat pomoc - ať už z okolí nebo voláním na linku 155 (popř. 112),
- zajistit bezpečnost (eliminovat riziko pro sebe, postiženého i okolí),
- zahájit první pomoc.

Nejčastější situace a jak je řešit:

Popáleniny vznikají nejčastěji ohněm, horkou tekutinou nebo elektrickým proudem. Nejdříve zabráníme dalšímu působení tepla na organismus a dostaneme postiženého do bezpečí. Zahájíme dlouhé a účinné chlazení, nejlépe pod tekoucí vodou. Čím dříve začneme, tím lépe, snížíme tak rozsah poškození a ulevíme od bolesti. Podle závažnosti popáleniny přivoláme záchrannou službu nebo dostaneme postiženého do nejbližšího zdravotnického zařízení.
Většina křečových stavů odezní sama do 2-4 minut. Z okolí postiženého odstraníme nebezpečné předměty a pokud to jde, položíme ho na rovnou podložku. Nemá smysl snažit se jej násilím přidržovat - pravděpodobně ublíží vám i sobě. Nesnažte se jen probrat ani hlasitým mluvením, ani bolestivými podněty. Po odeznění záchvatu zkontrolujte, zda není poraněn a jak na tom je. Pokud se neorientuje, je zraněn nebo se záchvaty opakují, volejte záchrannou službu.
Ať už se jedná o otravu alkoholem, léky, drogami, požitím náhodných látek v domácnosti, houbami nebo úštknutí jedovatými živočichy, provádíme první pomoc standardně stejným postupem. Zajistíme základní životní funkce. Pokud je postižený při vědomí, pobídneme jej k vyprázdnění žaludku - nejvhodnější je vyvolání zvracení. Výjimkou ale je, pokud postižený požil kyselinu, louh, pěnivé saponáty apod. Vyvolání zvracení se nedoporučuje. Snažíme se zjistit co nejvíce informací o otravě a voláme záchrannou službu, případně toxikologické informační středisko, které poskytne více informací, jak postiženému pomoci do příjezdu záchranných složek - tel. číslo je 224 919 293.
Úžeh a úpal jsou v letním období velmi časté. Mezi příznaky patří: bolest hlavy, ospalost, slabost, závratě, horká, suchá a červená kůže, horečka, zrychlený tep. Postiženého je potřeba přesunout do chladné místnosti nebo alespoň do stínu. Zbavíme jej přebytečného oděvu a snažíme se jej zchladit. Nejlépe opakovaným zvlhčováním kůže. Až se stav ustálí, vezmeme jej do nejbližšího zdravotnického zařízení.
K závažným úrazům očí, které vyžadují rychlou pomoc patří zejména poleptání a popálení. V obou případech pomůže okamžité a dostatečně dlouhé vyplachování oka čistou vodou. Po důkladném vypláchnutí dopravíme postiženého k očnímu lékaři. Dále se můžeme setkat s cizím tělískem v oku, které můžeme odstranit cípkem navlhčeného sterilního obvazu. Pokud je tělísko moc hluboko, necháme jeho vytažení na očního lékaře.
U prudkého krvácení (otevřená zlomenina, poraněná céva) je potřeba jej co nejrychleji zastavit jakýmkoliv způsobem. Máme k dispozici svoje ruce (měli bychom použít gumové rukavice nebo alespoň sáček), kterými poraněné místo tlakem stlačíme. Pak použijeme tlakový obvaz, který překryjeme přes ránu a pořádně utáhneme, případně zaškrcovadlo. Zaškrcovadlo umisťujeme nad ránu směrem k srdci. Cílem je zastavit krvácení. Postiženého kontrolujeme a voláme záchrannou službu.
Lidé také v tomto období více cestují a může se stát, že budete svědky autonehody. Ze zákona máte povinnost poskytnout první pomoc dle svých možností a hlavně volat záchrannou službu, popř. policii. Důležité je označení místa nehody v dostatečné vzdálenosti a eliminování dalších rizik pro postižené i zachránce. Podle vyhodnocení situace konáme dále. Pokud jsou postižení v bezvědomí nebo v ohrožení života, vyprostíme je z vozu. Pokud není postižený v bezvědomí nebo bezprostředním ohrožení života, necháme jeho vyproštění na odborníky. Zajistíme základní životní funkce. Postižené stále sledujeme, nepodáváme žádné tekutiny, zajistíme klid, ustálení tělesné teploty a vyčkáme příjezdu záchranné služby.
Pokud je někdo v bezvědomí, snažíme se s ním navázat kontakt (bolestivý podnět, oslovení), pak jej šetrně otočíme na záda, zkontrolujeme a vyčistíme dutinu ústní. Zkontrolujeme dýchání a krevní oběh. Pokud jsou tyto funkce zajištěny, uložíme postiženého do stabilizované polohy a vyčkáme příjezdu záchranných složek. Pokud došlo k zástavě dechu nebo krevního oběhu, je potřeba okamžitě konat, protože už do 5 minut dochází k nevratným změnám v mozku postiženého. Zahájíme dýchání z úst do úst a nepřímou srdeční masáž.

Problematika první pomoci je velmi obsáhlá, pokud někoho zajímají přesné postupy a podrobnosti, mrkněte na Standardy první pomoci od Českého červeného kříže ZDE.
Důležitá tel. čísla:

112 - Integrovaný záchranný systém
155 - Rychlá záchranná služba
150 - Hasiči
158 - Policie
156 - Městská policie