Náhradní plnění od roku 2012
V důsledku změn v zákoně o zaměstnanosti a prováděcí vyhlášce může každý poskytovatel dát náhradní plnění pouze na určitý objem, který závisí na počtu osob zdravotně znevýhodněných a průměrné mzdě (oba údaje se použijí za minulé období). Proto jsme v roce 2012 zavedli nový systém poskytování náhradního plnění a náhradní plnění poskytneme při dodržení následujících podmínek:
  1. Odběr našeho zboží v katalogových cenách, bez dalších slev či individuálních obchodních podmínek
  2. Úhrada faktur v rámci splatnosti. Faktury, které budou uhrazeny po splatnosti, budou vyjmuty z celkového objemu Náhradní plnění
  3. Pravidelný odběr po celý kalendářní rok
  4. Uzavřená rámcová smlouva o odběru na Náhradní plnění.
Potvrzení o odběru na náhradní plnění
Velká změna je i ve vystavování potvrzení o náhradním plnění, v minulosti jsme vystavovali pouze prohlášení o přepočteném stavu osob se zdravotním postižením a jako podklad pro uznání náhradního plnění s ním mohl disponovat kdokoliv a bylo ke stažení i na našich stránkách. Nově je na našich stránkách k dispozici pouze potvrzení z úřadu práce, k prokázání naší schopnosti poskytovat náhradní plnění. Potvrzení o odběru na náhradní plnění budeme vystavovat a doručovat zákazníkům vždy v období přelomu ledna a února následujícího roku.
K prokázání odběru na náhradní plnění budou nyní sloužit pouze naše oficiální Potvrzení o odběru na náhradní plnění, která budou vždy vystavena na konkrétní firmu, podle konkrétní smlouvy a bude na nich uvedena částka, kterou firmě přidělujeme jako náhradní plnění, a bude u nás evidována pod číslem příslušné smlouvy. Žádný jiný dokument nebude prokazovat nárok na náhradní plnění a naše evidence těchto dokumentů bude sloužit i jako podklad pro kontrolu ze stran úřadů práce (a to kontrol nás jako poskytovatelů, tak i pro případně kontroly ze stran úřadů práce zákazníků).
Rok 2014 a nákupy na náhradní plnění
Pokud nejste našimi zákazníky nebo jste u nás dosud nakupovali bez náhradního plnění a potřebujete pro nákupy v roce 2014 náhradní plnění, obraťte se na našeho obchodního zástupce nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 800 155 111 nebo pošlete žádost na e-mail info@smero.cz.Budeme Vás kontaktovat a Vaši situaci řešit.
Kompletní znění zákona o zaměstnanosti a prováděcí vyhlášky, včetně jejich novelizací, a další potřebné informace, naleznete na následujících odkazech nebo v těchto souborech: